Mindenféle...

Újévi ABC-s naptár harmadik hónapja

Újévi naptár, két hónap szavai

Már harmadik hónapja keresem a szavakat, és gondolkodom róluk. Sokszor eszembe jutnak, nemcsak azon a héten, amikor kiírom őket, hanem utána is. Például a csoda minden héten elém jön, és próbálok nyitott szemmel járni. Észre akarom venni az apró csodákat. A szavak nem csak egy hétig hatnak rám. Vannak, amiket elfelejtek egy hét után, és vannak, amik beleégnek a szívembe. 

CS mint CSELEKEDJ

Az igehirdetésünk alatt elhangzott egy kis szemléltető példázat, amit a csendespercek.hu oldalon meg is találtam. Ebből szeretnék egy kis részleletet leírni ehhez a szóhoz.

“Történt egyszer, hogy volt néhány ember, akik halászoknak nevezték magukat, és íme, sok hal nyüzsgött a környék vizeiben. Az egész vidéket patakok és tavak tarkították, mindegyikben tömérdek a hal, és a halak éhesek voltak.

Azok, akik halászoknak nevezték magukat, heteken, hónapokon, éveken keresztül tanácskozásra ültek össze, és hivatásukról, a halászatról, a bőséges halállományról és arról beszélgettek, hogyan lehetne halászni. Évről évre pontosan megfogalmazták a halászat jelentőségét, hivatásként emlegették a halászatot, és bejelentették, hogy a halász elsődleges feladata mindig is a halfogás. Állandóan új és jobb módszerek, és a halászat új és jobb meghatározásai után kutattak. Ám egy dolgot nem tettek: nem halásztak. […]  Kemény, szorgalmas tanulás után évről évre sokan végeztek, és kaptak diplomát halászatból. Egy, a halászat szükségességéről tartott tanácskozás után egy fiatal résztvevő elment halászni. Másnap arról számolt be, hogy két nagyszerű halat fogott. Kiváló fogásáért kitüntették, és felkérték, hogy lehetőség szerint vegyen részt az összes fontosabb tanácskozáson, ahol elmondhatja, hogyan akadt a horgára a két nagy hal. Abbahagyta tehát a halászatot, hogy legyen ideje beszámolni a többi halásznak. […] El kell ismernünk, hogy a „halászok” között sokan valóban odaadó bugalommal végezték a dolgukat, áldozatokat hoztak, és minden nehézséget vállaltak. […] Képzeljük el, hogy megsértődtek néhányan, amikor egyszer valaki felállt, és kijelentette, hogy akik nem fognak halat, nem is igazi halászok, akárhogy erősködnek. Megállapítása mégis helyesnek tűnt.

Halász-e az az ember, aki évről évre nem fog halat? Követi-e valaki a Mesterét, ha nem halászik?”

Ismeretlen szerző

A Vajas csoportban azon dolgozunk, hogy az ismeret mellett ott legyen a “terepgyakorlat” is. Minden témának üzenete: Ne csak tudd, hanem tedd is. Ez a TUTE, egy eszperantó szó, melynek jelentése egészen, teljesen. Ha teljes szívvel akarod követni a Mestert, akkor nem elég TUdni, hanem TEnni is kell.

Szóval CSELEKEDJ! TUTE! 

Jöhetnek a kérdések:

  • Miért nem teszed?
  • Miért nem mered?
  • Miért nem tartasz ki benne?
  • Miért nem megy egyedül?
  • Milyen kérdés jut még az eszedbe?  🙂

Nem elég a kérdés, válaszolni is kell! Csakis őszintén!
Utána pedig CSELEKEDNI! 

A CSELEKEDET az, ami életben tartja a hitedet, tettek nélkül halott.

“…a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”  Jak 2,17

Cs mint csüggedés

Miért csüggedsz én lelkem?A cselekvéssel összefüggésben jutott eszembe ez a szó. Elcsüggedek, mert nem megy. Nem úgy megy, ahogy szerettem volna, ahogy elterveztem. Elcsüggedek, mert nem kapok segítséget.
Elcsüggedek mert…Folytasd a sort magadnak.

A mostani világ is elég okot ad arra, hogy csüggedjünk. Megtört minket a vírus, megtör minket a menekültek szenvedése, a háborús helyzet.
Téged mi az, ami megtör, elcsüggeszt?

“Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézs 41,10

Jogos a kérdés: – Mit tegyek, hogy ne féljek, ne csüggedjek?

Nekem, ami általában mindig segít, az az Isten dicsérete. A dalban erő van. Egy fegyver, a mi kezünkben. Segít áthangolni a szívet. 

ITT találsz pár írást a dicséretről. 🙂

Nagyon szeretem Révész Dániel: Bízzál én lelkem című énekét.

Csüggedsz? Kezdj el énekelni!

1. Miért csüggedsz, én lelkem?
Miért csüggedsz énbennem?
Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor a nehéz idők elmúlnak!
Miért csüggedsz, én lelkem?
Miért csüggedsz énbennem?

Refr: Bízzál, én lelkem,
Bízzál Istenben!
Bízzál, én lelkem!
Bízzál, lelkem, Istenben!

Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor a nehéz idők elmúlnak!
Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor a gondjaid elfutnak,
Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor igazak mind szabadulnak!
Bízzál, lelkem, Istenben!
Bízzál, lelkem, Istenben!

2. Miért aggódsz, én lelkem?
Miért aggódsz énbennem?
Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor a gondjaid elfutnak!
Miért aggódsz, én lelkem?
Miért aggódsz énbennem?

3. Miért háborogsz, lelkem?
Miért háborogsz bennem?
Hiszen hálát adsz még az Úrnak,
Mikor az igazak mind szabadulnak!
Miért háborogsz, lelkem?
Miért háborogsz bennem?

Refr: Bízzál, én lelkem,
Bízzál Istenben!
Bízzál, én lelkem!
Bízzál, lelkem, Istenben!

Az új heti szó az ABC-t nem követve:
F mint FILM

NICELIFE – Filmezz együtt Istennel!

Nicelife. Filmezz együtt Istennel!

Isten nagyon sokszor képeket, szemléltető történeteket használt, hogy megértessen dolgokat. Jézus sem tett másképp. Gondolj csak a sok példázatra. Isten azt akarja, hogy éljük át, amiről beszél. Szeretné hogy a szava eljusson a szívünkhöz, megmozgatva az akaratunkat is. Ebben segíthetnek a filmek.

Nicelife-keresztény filmek“DE mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg…!” 1Th 5,21-22
A Nicelife abban segít, hogy könnyen rátalálj azokra a filmekre, amik hasznosak lehetnek a számodra. 

A példázatoknak is voltak, mélyebb, rejtett üzenetei. Megtalálod ezeket?

A filmekben is ott lapulhatnak a mély gondolatok.
Filmezz Istennel, és találd meg őket!

ITT elolvashatsz egy interjút, ami a NIcelife megálmodójával készült.

N mint NÉZZ!

“NÉZZ” lett az új szavam. A LÁT és a NÉZ között van különbség. Ez volt az első gondolatom. A NÉZ abban több, hogy van benne tudatosság, ami az egyik kedvenc visszatérő szavam. Tudatosan nézek valamit, keresek valamit, kíváncsi vagyok valamire. Érdekel, akarom, keresem, kutatom, JÓL MEGNÉZEM. 

Én BELENÉZTEM a Bibliába a szóhoz kapcsolatos igék után kutatva.  🙂

Nem csak úgy megláttam őket, hanem tudatosan, célirányosan kerestem, NÉZTEM.

Nézz fel a csillagokra!“kivezette az ÚR (Ábrámot), és azt mondta: Tekints föl (NÉZZ FEL) az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz! – mondta.” 1Móz 15,5
– NÉZZ FEL! Isten mutatni akar neked valamit. Ne a földet néz szomorúan…, hanem NÉZZ FEL! Ígéret van abban, amit látsz!

Nehézséged van? Küzdesz valamivel? NÉZZ FEL!  “Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. NÉZZÜNK FEL Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” Zsid 12,1-3

Jézusra nézz, ne a hullámokra!Amikor Jézus a vizen járt, ezt mondta neki Péter: – “Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen! Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt(NÉZETT), megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt” Mt 14,28-31

Nem mindegy hogy mire/kire nézel.

Isten azt mondta Sámuel prófétának a királyválasztás kapcsán, hogy: – “Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” 1Sám 16,7

Neked mi a fontos? Mire, kire nézel? Kire nézel fel? Kiben mit nézel, mit keresel? Mi az amire tudatosan nem nézel? Kreatív alkotás

Még egy utolsó gondolat. Sétálunk a Körösparton… Mondom én – Ó de szép virág. Mire a másik: – látom. Én ott maradtam egy kicsit és jól MEGNÉZTEM. Megláttam benne Isten csodálatos teremtő, kreatív munkáját.

LÁTOM – NÉZEM

T  mint Türelem

Légy csendben és várj az ÚrraLégy TÜRELMES gyermekem! Avagy:
“Légy csendben és várj az Úrra!” Zsolt 37,7

Mindjárt kész van! Mindjárt válaszol! Mindjárt vége!
Nemsokára lesz változás! Nemsokára visszajön!
Nemsokára megadja!

Tovább gondoláshoz segítség: (Használható a bibliatanulmányozás során is.)

1: Keress, írj még TÜRELEMMEL kapcsolatos igéket.  🙂

“Irgalmas és kegyelmes az ÚR, TÜRELME hosszú, szeretete nagy.” Zsolt 103,8

“A TÜRELMES ember telve értelemmel, a türelmetlen pedig bolondnak bizonyul.” Péld 14,29

2: Gyűjts kérdéseket és válaszold meg magadnak!

Légy csendben és várj az Úrra!Miért nehéz türelmesnek lenni? Miért akarunk egyből mindent? Mit nyerünk azzal, ha megfontoltak, türelmesek vagyunk?

Csak előnyöd származik belőle. 🙂

3: Mihez kell TÜRELEM? Miért?
Keress olyan élethelyzeteket, amiben megélhető a TÜRELEM. Pl.: horgászat, kirakó. Próbáld is ki! Teszteld magad, mennyire vagy türelmes. 

 

Ács Pálné Tünde
Szívesen leszek a segítőd a hit életben tartásában.

Szólj hozzá te is!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kérdezz bátran!

06208862083