Bibliatanulmányozás

Isten harcosa vagy!

Lélek kardja, fegyverzet, Isten harcosa vagyFegyverbe!

A győzelemhez nem elég tudni, hogy vannak fegyvereid. Nem elég az sem, ha ismered őket, és tudod, hogy hol találhatóak. A fegyvert fel kell venni és használni kell!

A győzelemhez sok minden szükséges…

Győztes stratégia
Ez a rendelkezésedre áll, Istentől kapod, emiatt biztos lehetsz benne, nem lehet kétség afelől, hogy működik.

Olyan harcos, aki rendelkezik a fegyverhasználathoz szükséges erővel, hatalommal, tudással
Az a bíztató, hogy az erő és a hatalom is Isten birtokában van, és ezt a te rendelkezésedre bocsátja. Nem a te erőd kell. Ez nagyon jó hír!

Hatékony fegyverek
Ezeket is Istentől kapod. Kipróbáltak, minden esetben működnek. Nincs olyan, hogy meghibásodik, elavul, elveszíti a hatását.

Ellenség ismerete
Az ellenség létezik! “Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan…” 1Pét 5,8-9 A Bibliában nagyon sok mindent megtudhatsz róla, azokat a fontos dolgokat, amikre szükséged van, hogy tudj védekezni, vagy éppen felvenni ellene a harcot.

Minden adott a győzelemhez

Jézus már megvívta a végső csatát, általa tied a végső győzelem. “A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” Jn 16,33
Te a napi harcokat vívod, ahhoz is minden adott, akkor mégis mi a baj? 

Minél több kérdést teszel fel, és minél többre válaszolsz, annál közelebb fogsz kerülni a megoldáshoz.

Mi hát a probléma, ami miatt sokszor vesztesen kerülsz ki a csatából? Olyan dolgok jutottak az eszembe, hogy nem ismerem igazán Istent, így a stratégiát sem, a fegyvereket sem, az ellenséget sem, és dobál az  “élet” ahová csak akar. Nem is tudom honnan jön a támadás, mire készüljek. Ha tudnám is, nem lenne erőm ellene állni, védekezni, támadni meg végképp nem. Vannak persze emberi erőforrásaim, harci eszközeim, de be kell látnom, hogy ez sokszor rosszul sül el, csak még nagyobb vesztes leszek a végén, vagy csak látszat győzelmeket aratok. Elegem van abból, hogy mindig veszítek, hogy folyton legyőzöttnek érzem magam! 

Ne már! Hiszen mindenem megvan, ami kell! Talán a Sátán egyik taktikája az, hogy elhiteti velem, hogy semmim sincs, hogy vele szemben védtelen és gyenge vagyok, úgy is mindig övé az utolsó szó?

– Ugyan már végső győzelem! Nézd csak magadra! Úgy nézel ki, mint egy győztes?

“Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” Jn 8,44 – Tudd, hogy ő szól így hozzád, ne hallgass rá!

Sajnos látszatra milyen igaza van! Hiába mondják, hogy a győztes oldalon állok, a végén győzni fogok, na de addig mi van? Sokszor mindent érzek, csak azt nem, hogy győztes lennék! Vagy ezt nem is érezni kell, hanem TUDNI, HINNI, és ebben a győzelemben ÉLNI? Valahogy úgy mint Mózes, aki talán látta a végső győzelmet, akkor is amikor elvesztett egy-egy csatát. “Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent.” Zsid 11,27 – látja a még nem látható győzelmet, látja ki áll mögötte, tudja ki él benne. Nemzedékről nemzedékre megtanulták Ábrahámtól, hogy Isten a mindenható Isten, ő a pajzs. Megtanulták, elhitték, és eszerint cselekedtek. “Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, […] nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” 1Ján 4,4

Harci kézikönyvem a Biblia

bibliatanulmanyozas-hetente-egy-resz-kerodzes-jegyzeteles

Amire szükségem van, az benne találtatik. Ideje tanulmányozni egy kicsit.

1: Kell hozzá egy igeszakasz: 

Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” Ef 6,10-17

2: Kellenek a kérdések

A tanulmányozás során sokat jelent, ha kiemeled a szófaj szerinti igéket. Ha ezekhez teszel fel kérdéseket, már rájöhetsz dolgokra.

“Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében…” Ef 6,10

Könnyebben tudok kapcsolódni a gondolathoz, ha hozzá kötök egy mindennapi helyzetet. Edzőterem, edzés, kitartás, megerősödés.

– Hogyan tudok megerősödni? Milyen edzéstervet válasszak? Milyen gyakran kell edzeni? Meddig kell? Hol van rá jó példa, ami segít nekem? Hol találok olyan embert, aki hiteles, mert használja, tudja, éli? Kell nekem egyáltalán ilyen? Szükségem van trénerre? Miért? Járjak másokkal közösen edzőterembe? Az jobb, az segít? Miért?

– Mit jelent az ÚRBAN megerősödni? Mit jelent az Ő EREJÉBEN megerősödni? Hogy lehet az Ő ereje az enyém?

3: A témához kapcsolódó igeversek, gondolatok keresése:

Isten ereje, hatalma után kutattam, illetve, hogy ki vagyok én Isten gyermekeként. 

“Az ő isteni hatalma (ereje) megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.” 2Pét 1,3

A témát napokig forgatni fogom a szívemben, és tudom, tapasztalom, hogy Isten még elém hoz igeszakaszokat, kérdéseket, ide passzoló élethelyzeteket. találd meg te is a sajátjaidat! Nekem is több van, nem fér bele egy ilyen írásba.  🙂

4: Személyes üzenet megfogalmazása, összefoglalása: 

A győzelem egyik titka, hogy tudom, hogy ki vagyok Krisztusban. Hogy tudom, mindenem megvan, ami az élethez, a harcos élethez kell. Ahhoz is mindenem megvan Krisztus ereje által, hogy győztesként éljek. Ajándékba kaptam, ingyen van. Ne csak nézegessem, hanem használjam is, éljek vele, éljek általa. De hogyan? 

5: Lépések, tettek megfogalmazása: 
Válaszoljak vissza az ellenségnek!

– Lehet elbuktam, igen! De felállok! Szabad vagyok attól, hogy úgy cselekedjek, ahogy azt te szeretnéd! “Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” Gal 5,1 Jézus által szabad vagyok, vagyis nem kell azt tennem, amit te mondasz. Sőt Isten gyermekeként van hatalmam ahhoz, hogy Jézus nevében, ereje által kitessékeljelek az életemből. Mondhatom, hogy itt nincs helyed, menned kell, mert itt Jézus az Úr, többé már nem te. Persze van, hogy sokszor nem veszem észre, hogy újra beléptél egy kis kapun, de miután rájövök, nem maradhatsz tovább! Hívatlan vendég vagy nálam. Jézus nevében kiutasítalak az életemből!

És ekkor menned kell, mert aki az életem ura, az nem más mint Jézus, akinek Isten olyan nevet adományozott, “…amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Fil 2,9-10 – Ez rád is vonatkozik. És újra mondom nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, vagyis nagyobb nálad! A végső győzelem tényleg a miénk!

Ami segít ma, hogy tudom, igazán tudom, hogy ki vagyok. Tudom hogy Jézus által nálam van az erő és a hatalom! MONDHATOK NEMET! És a Sátánnak hallgatnia kell rá! Nincs más választása!

Számomra ez jelenti azt, hogy erősödjek meg az Úrban és az Ő erejében.

Folytatás hamarosan, sok mindenről kell még beszélni, hiszen még csak az igeszakasznak egy mondatával foglalkoztam.  🙂

Ács Pálné Tünde
Szívesen leszek a segítőd a hit életben tartásában.

Szólj hozzá te is!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kérdezz bátran!

06208862083